Please Contact Us

Shanxi Jianbang Group Casting Co., Ltd.

Headquarters

Shanxi Jianbang Group Co Ltd
Zhang Cun Village Industrial Park
Houma City, Shanxi Province, 043000
China

customer.service@jwbshanxi.com

Telephone: +86 35 7406 2267
Facsimile: +86 35 7406 2266

Beijing Office

Beijing Topiron Resources Co Ltd
No.2 Jian Guo Men Wai Avenue, 4203 Block C Yintai Center
Chaoyang District, Beijing, 100022

Telephone: +86 010 8517 1118
Facsimile: +86 010 6336 4581

Find Us

Get In Touch